Kiến thức Doanh nghiệp nhỏ được sử dụng hóa đơn điện tử miễn phí

Doanh nghiệp nhỏ được sử dụng hóa đơn điện tử miễn phí

278
hóa đơn điện tử
Ảnh minh họa: Sử dụng hóa đơn điện tử miễn phí cho doanh nghiệp nhỏ

Theo quy định của nhà nước, doanh nghiệp siêu nhỏ có doanh thu dưới 3 tỷ đồng không phải sử dụng hóa đơn điện tử. Thêm vào đó, theo nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ đã nêu rõ các trường hợp tổ chức doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ cá thể được sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế miễn phí.

>> Quy định về hóa đơn điện tử với doanh nghiệp siêu nhỏ
>> Điểm mặt, chỉ tên những khó khăn của doanh nghiệp siêu nhỏ ở Việt Nam
>> Mức phạt khi không có sổ sách kế toán mà kế toán cần lưu ý

Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Việc áp dụng hóa đơn điện tử sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm 80% thời gian, chi phí so với hóa đơn giấy, giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính Thuế, giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính Thuế, không cần lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, đơn giản hóa các quy trình liên quan đến hóa đơn, an toàn – bảo mật – chống làm giả hóa đơn…

hóa đơn điện tử
Ảnh minh họa: Sử dụng hóa đơn điện tử miễn phí cho doanh nghiệp nhỏ

Tổng cục Thuế cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không thu tiền đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ cá thể, cá nhân kinh doanh thuộc 05 trường hợp sau:

Một là, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, cá nhân kinh doanh tại địa bàn có nhiều điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.

Hai là, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định pháp luật và hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp trong thời gian 12 tháng kể từ khi thành lập doanh nghiệp.

Ba là, hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trước liền kề từ 03 tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng hoặc có doanh thu năm trước liền kề từ 10 tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ trong thời gian 12 tháng kể từ tháng áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định.

Bốn là, doanh nghiệp nhỏ và vừa khác theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định của Bộ Tài chính trừ doanh nghiệp hoạt động tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao.

Năm là, các trường hợp khác cần thiết để khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử do Bộ Tài chính quyết định.

Theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP, Tổng cục Thuế có thể thực hiện hoặc ủy thác cho tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử thực hiện cung cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế miễn phí cho các đối tượng trên.

Tuy nhiên, tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử khi cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử được thu tiền dịch vụ theo thỏa thuận tại Hợp đồng ký giữa tổ chức cung cấp dịch vụ và bên nhận dịch vụ là các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh không thuộc các trường hợp được sử dụng miễn phí trên.

>> Quy định về hóa đơn điện tử với doanh nghiệp siêu nhỏ
>> Điểm mặt, chỉ tên những khó khăn của doanh nghiệp siêu nhỏ ở Việt Nam
>> Mức phạt khi không có sổ sách kế toán mà kế toán cần lưu ý

dùng thử phần mềm kế toán

Theo MISA Startbooks